Inspiratie

Foto's, ideeën en ontwerpen alles ter inspiratie.
Badkamer ideeën
Badkamer ideeen
Sani-Bouw vestigingen

Een keur aan installateurs door geheel Nederland met kennis van zaken en liefde voor het vak. Vind hier uw

Sani-Bouw vestiging.
badkamershowrooms nederland
Documentatie

Alle badkamer en tegel documentatie overzichtelijk en makkelijk.
Kijk hier voor alle
badkamerdocumentatie...
Villeroy & Boch noviteiten   Sealskin documentatie
FenF folder   Instamat radiatoren folder

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor
algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op
gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van
elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere
onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een
juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op
grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder
voorafgaand deskundig advies.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling
en het onderhoud van de op deze website
verstrekte informatie, kan Badkamer & tegels niet garanderen dat deze informatie
compleet, actueel en/of accuraat is. Badkamer & tegels aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door
gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding
van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van
Badkamer & tegels sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen,
worden niet door Badkamer & tegels gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.
Badkamer & tegels aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van de gelinkte websites.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel
gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming
van Badkamer & tegels